Direkten Link ob den Equi-Score vun dem CEL ROESER vum 12 Mee 2019

Direkten Link ob den Equi-Score vun dem CEL ROESER vum 12 Mee 2019

https://www.equi-score.de/index.php?mod=mod_roeser2019